Александър Иванов

Малко преди да завърши гимназия с профил “Информатика и математика” в Стара
Загора, Александър взема участие в националната олимпиада на Microsoft в България,
където се класира трети в направление “Приложно програмиране”. Това му осигурява
покани от няколко различни университета, но той отказва и се впуска директно в
дълбокото, като започва работа по самостоятелни проекти, основно свързани с любимото
му хоби – 3D/CAD инструменти и създаване на съдържание за 3D компютърни игри.
През годините Алекс се занимава с асемблиране, поправка, поддръжка на компютърни
конфигурации, изграждане и физическа поддръжка на мрежи. След няколко години се
насочва към ИТ поддръжка, изграждане и поддръжка на мрежи в по-големи мащаби.
Към екипа на eDynamix се присъединява през 2014г., като преминава през всевъзможни
етапи на кариерно развитие и технологии – VMware ESXi, Microsoft SQL Server, Microsoft
IIS, Microsoft Windows Server, Ubuntu Server, езици C#, PHP, PowerShell, Bash, продукти
Office 365, Barracuda WAF са само някои от продуктите и технологиите, с които се
сблъсква. Преминава и през няколко позиции – първо Team Lead, a след това и мениджър
на отдел, какъвто e в eDynamix вече няколко години.
Днес Алекс продължава активно да се занимава с планиране, дизайн и имплементация на
виртуална инфраструктура. Радва се на симбиоза между работа и личен живот, при която
успява да отделя време и за доста от хобитата си – слушане на музика, фотография,
пътувания сред природата, автомобили, както и всевъзможни занимания в двора на дома
му.