Боряна Пейчева

Боряна е маркетинг специалист и работи в IT сектора почти през целия си професионален път.
След години в компании от индустрията, днес тя се е посветила да помага на Стара Загора и
изграждането на IT и дигиталната екосистема в града. Заедно с екип ентусиасти и подкрепата на
местния бизнес, Боряна се фокусира върху няколко направления, с които вярва, че ще
подпомогне създаването на устойчив IT бизнес в Стара Загора.
– Образование – работи за това всеки младеж да има достъп до качествено образование в
направление IT на всички нива. Освен различни стажове, събития, работилници, школи,
конференции за ученици, организира и курсове за хора, които искат да се насочат към IT
сектора с новата инициатива @IT Академия Стара Загора
– Train the trainer – подкрепя местната учителска общност в различни инициативи, за да могат
да бъдат още по-успешни в работата си с учениците и студентите.
– Събития – организира tech talks с различни IT специалисти, които да споделят опит със
свои колеги
– Общност – отговаря за комуникациите и координацията на новосформираното споделено
работно пространство за IT и дигитални специалисти в @The Lodge Coworking Spacе
– Предприемачество – помага на различни хора и организации да създадат успешен бизнес и
да се позиционират на пазара. В тази връзка организира и безплатна академия за
предприемачи на живо в Стара Загора в началото на следващата година – BASE Academy.